Onderwijsinspectie

Ouders, leerlingen, studenten en andere belangstellenden kunnen bij ons terecht met meldingen van onwenselijke situaties en klachten over de kwaliteit van het onderwijs of klachten over de inspectie zelf. Antwoord op algemene vragen over onderwijs (regels en wetten)  vindt u via de website en het telefonisch loket van Rijksoverheid.

Op deze website vindt u informatie over de kwaliteit van uw school.

Hoe nuttig is deze informatie?

Park Voorn 4 3544 AC Utrecht
3544 AC Utrecht
088-669 60 60