Hulpmiddelenwijzer.nl

Op deze website vinden particulieren en zorgprofessionals informatie, tips over en voorbeelden van hulpmiddelen voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

Hoe nuttig is deze informatie?