Meer Beweging voor Ouderen Vorstenbosch

Meer Bewegen voor Ouderen is een verzamelnaam voor bewegingsactiviteiten voor mensen van 55 jaar en ouder. Meer bewegen door gymnastiek, spel (sporten) levert een bijdrage aan het zo optimaal en zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen.

Wekelijks is in De Stuik de activiteit “Gym u fit” op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 13.45 uur.

Contactpersoon: Thea Smits telefoon 0413-364866

Hoe nuttig is deze informatie?

Schoolstraat 14
5476KK Vorstenbosch
1