KBO; vorstenbosch

Onze KBO is een actieve vereniging voor mensen vanaf 50 jaar. De vereniging heeft ongeveer 300 leden. In onze ruimte "de Rogge" in het gemeenschapshuis vinden de meeste activiteiten plaats. Daar ontmoeten onze leden elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden.Onze leden zijn automatisch lid van KBO-Brabant. Het grote ledenaantal van 130.000 maakt KBO-Brabant tot een serieuze gesprekspartner - zowel voor de landelijke als provinciale overheden. Het stelt ze in staat de belangen van senioren op die niveaus te behartigen.

 

Hoe nuttig is deze informatie?

Schoolstraat 14
5476 KK Vorstenbosch
0413-366032