Interzorg

Interzorg ondersteunt als maatschappelijk betrokken onderneming de wens van mensen om zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. Onze medewerkers leveren hiervoor huishoudelijke hulp, begeleiding, verzorging en verpleging. Dat doen zij samen met de cliënt, zijn omgeving, zijn sociale netwerk en met professionele organisaties in de wijk of buurt.

We geloven in de kracht van mensen en stimuleren de sociale betrokkenheid in de wijk. We richten ons op maximale participatie van de cliënten en hun omgeving.

Hoe nuttig is deze informatie?

Monsterstraat 3
5341 EB Oss
0412-651428.